Tijd besparen met digitaal heen en weer schrift
Arianne R. is eerste begeleider bij Tragelzorg binnen cluster kind en jeugd, locatie orthopedagogisch kinderdagcentrum de Tjasker in Zaamslag, bij Terneuzen. Zij werkt nu een half jaar met Schriftje.nl en zij weet dus goed waar ze het over heeft. Zij vindt Schriftje.nl een heel laagdrempelig medium voor ouders en begeleiders.

Binnenkort worden cliënten in een aantal woningen binnen het cluster ook aangesloten op het systeem. Dat gaan er dus 3 keer zoveel contacten gebruik maken van het digitale schriftje. En ook wordt er een koppeling gerealiseerd tussen schriftje.nl en het persoonlijk zorg dossier omdat met eenvoudig plak- en knipwerk nog sneller en puntiger gecommuniceerd kan worden. Dat scheelt tijd en voorkomt een hoop misverstanden.

Schriftje.nl doet precies wat de naam al aangeeft: het is een digitaal schriftje zoals het papieren schriftje. Door deze nieuwe vorm beschrijven de begeleiders veel sneller, eenvoudiger en soms geïllustreerd wat belangrijk is voor het thuisfront. En omgekeerd kunnen de ouders eenvoudig met pc, laptop of bijvoorbeeld iPhone communiceren over hun kind.

Arianne: Het is echt een uiterst simpel programma dat iedereen heel gemakkelijk kan gaan gebruiken. Je kan ermee werken wanneer je wil en dat is een groot voordeel ten opzichte van het schriftelijke exemplaar. Het kan ook niet weg raken. Nu we ook met de iPad foto’s maken en die plakken in de verslagen, weten de ouders nog beter wat er overdag allemaal speelt op de groepen. We werken in de groepen met een iPad zodat je tussen de kinderen in kan zitten terwijl je rapporteert.

Zij heeft op ons aanraden nog wat wensen geuit vanuit haar eigen praktijk. Die nemen we graag mee in de update die dit voorjaar gepland is. Deze update komt natuurlijk ook ten goede aan de gebruikers van Bartiméus, waar het programma oorspronkelijk voor ontwikkeld is. Op dit moment kent Schriftje.nl 375 gebruikers binnen de sectoren Wonen, Dagbesteding en Onderwijs van Bartiméus.

Petra Koek,
Bartiméus Inclusief Advies – januari 2013